RSS Feed

بزرگان قاین – قسمت هشتم

49 – حسن بن سعد قاینی
مترجم معروف سده دهم و آغاز یازدهم قمری است، نامی آشنا برای کیهان‌شناسان و دانشمندان هیات و نجوم.
حسن بن سعد در نثر پارسی تسلط کاملی داشته و قلم او بسیار شیوا و روان است.
به همین استناد می‌توان گفت در سایر علوم و فنون نیز صاحب رأی و تدبیر بوده است.
حسن‌الن سعد، به خواسته امیر الامرا، ابوالفتح منوچهر خان در سال 1041 ترجمه کتاب صورالکواکب تصنیف عبدالرحمان ابن عمر، معروف به ابوحسین صوفی متوفای 373 را به پایان برده است.
این کتاب که دارای صور فلکی به رنگ‌های گوناگون است، در منابع ذیل موجود می‌باشد:
1 – در مشهد، کتابخانه خصوصی آقای عبدالمجید مولوی که توسط علی ابن فتاح به خطو نسخ در سال 1075 کتابت شده است.
در کشور امارات متحده عربی، کتابخانه وزارت فرهنگف به شماره 375 که تاریخ آن 27 ربیع‌الاول سال 1043 و دارای 84 تصویر رنگی می‌باشد.
این تصاویر که در پایان هر نسخه آن رقم: مرتضی قلی خان قورچی باشی نقش گردیده، به صورت زیبایی ترسیم شده است.
کتابت این نسخه عبدالله ابن محمد شریف، عبدالرب سمنانی، دارای 136 ورق 27 سطری است.
آغاز این نسخه
«سپاس و ستایش از عدد حساب افزون، لایق سزاوار مبدعی است که پرده خفا و نیستی از چهره مبدعان و مجردات کشیده، رخسار ایشان را در عرصه ظهور و عالم وجود، آشکار و جلوه‌گر ساخت.»
انجام
«و به هنگام رسیدن کواکب به نصف‌النهار، دوری ایشان از معدل النهار با جزاء حلقه کبری، دانسته می‌آید. به آن طریق که از منتصف نصف مقسوم حلقه کبری، تا به آن جزء که محزی مدار کواکب است، بشماریم، آنچه بیرون آید بعد از آن کوکب باشد.»
3 – نسخه‌ای که آقای منزوی در فهرست خود به نقل از لوشه نقل کرده، این نسخه در شهر قاهره و نسخ سال 1043 می‌باشد.
دو ترجمه دگر از صور الکواکب دیده‌ام، اول ترجمه خواه نصرالدین طوسی و دوم ترجمه لطف الله مهندس می‌باشد، که این ترجمه اخیر بعد از ترجمه حسن ابن سعد بوده است.

مدارک:
1 – فهرست نسخه‌های خطی دانشگاه تهران، ج5، ص 16.
2 – فهرست مخطوطات امارات متحده عربی، ج1، ردیف 375، بخش فارسی.
3 – الفهرس الوصفی اللمخطوطات الفاسیه المزینه بالصور، ش 39، ص 108.
4 – فهرست منزوی، ج1، ص 259، وی منابع ذیل را نیز معرفی کرده است:
5 – کشف الظنون، ج2، ص 1084.
6 – هدیه العارفین، ج1، ص 514.
7 – فهرست بلوشه، شماره 773.
8 – فهرست نسخه‌های خطی سپه‌سالار، ج5، ص 292.
9 – الذریعه ج4، ص114.

50 – امیر، سیدحسن رضوی قاینی
فقیه بزرگوار، محدث عالیمقدار، سید خوش کرار، امیر سید حسن رضوی قاینی از بزرگان و معاریف فقها و محدثان ایرانی سده یازدهم هجری قمری است.
مرحوم میرزا عبداله افندی وی را به نحو شایسته‌ای ستایش کرده و در کتاب خود شرح حال کوتاه ولی مفیدی از او ارائه داده است.
کتب مختلفی تصنیف نموده که نام چند کتاب از او در منابع تاریخی ذکر شده:
1 – ترجمه رساله الاعتقادات شیخ بهایی، که برای امیر بزرگوار حسن خان حاکم هرات نوشته و اصل آن به عربی و بسیار کوتاه است و ایشان دیباچه خوبی بر آن اضافه کرده‌اند.
2 – حاشیه بر اصول کافی کلینی که از بهترین کتب شیعه در زمینه حدیث است.
3 – حاشیه بر کتاب دیگری که متأسفانه نام آن یاد نگردیده است.
جز این سه مورد کتب دیگری را نیز تألیف نموده ولی به تفصیل در باره آن ذکی به میان نیامده است.
از اساتید معروف عصر خودکسب فیض نموده و اجازه روایت از شیخ محمد نوه (احتمالاً نوه دختری) شهید دوم اخذ نموده است.
شاگردان
1 – مرحوم محقق سبزواری نویسده کتاب کتفایه الاحکام و ذخیره المعاد از ایشان اجازه حدیث داشته است.
آغا باقر وحید بهبهانی ه از معاریف علما است در علم رجال و درایه (حدیث شنا‌سی) بیشترین معلومات خود را از معظم له گرفته است.
3 – شخصیت دیگری که ایشان به وی اجازه نقل حدیث داده مولی محمد یوسف دهخوار قانی تبریزی است.
4 – شاگرد دیگر ایشان مولانا حسین نیشابوری است که خود از مشایخ اجازه سایر علما بوده است.
به استناد نوشته مرحوم آیتی، نویسنده کتاب مستدرک الوسائل، که از بزرگان و محدثان سده‌های اخیر است، ایشان را بسیار ستوده و کراماتی از او نقل کرده است.
ایشان تا سال 1056 قمری در قید حیات بوده و بعد از این تاریخ در عصر حیات نویسنده ریاض العلما که سده یازده بوده از دنیا رحلت نموده است.
محل سکونت این مرد فقیه و دانشمند شهر مقدس مشهد رضوی(ع) بوده که قهلاً در همان مکان مقدس دفن گردیده است.
سلسله نسب امیر
دانشمند گرانقدر جناب حجه الاسلام حاج سید احمد حسینی اشکوری در کتاب ارزشمند، ابتکاری و پرمایه خود «تراجم الرجال» نسبت معظم له را چنین آورده است:
سید حسن بن وی الله بن هدایه الله بن سید مراد بن نعمه الله بن ولی الله بن احمد بن شرفشاه بن علی بن ناصر بن احمد بن موسی بن احمد بن محمد الاعرج بن موس المبرقع بن الامام جواد الرضوی القائنی النجفی.
خاندان امیر
1 – فرزند برومند ایشان مرحوم آقا شاه میرزا تقی که خود نیز از بزرگان علم و دانش است، ما در فصل جداگانه‌ای شرح حال او را خواهیم نگاشت.
2 – میر ولی الله، که مرحوم ملا افضل قاینی این دو بزرگوار را متولی وقف خود فرموده‌اند.

مدارک:
1 – ریاض العلما و حیاض الفضلا (عربی)، نوشته میرزا عبداله افندی اصفهانی، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی، قم، 1401 قمری ج1، ص 187/188/449/450.
2 – بهارستان، مرحوم آیتی، ص 264.
3 – رجال قاین، نوشته محمد باقر گازاری (قاینی) چاپ دانشگاه تهران ص 4.
4 – بغیه الطالب، نوشته محمد باقر گازاری، چاپ مشهد 1342ق، ص 152.
5 – نسخه خطی شماره 5575، کتابخانه آستان قدس رضوی.
6 – تراجم الرجال، ج2، سید احمد حسینی، مخلوط.
7 – الذریعه، ج 23، ص 198 – ج6، ص 225.
8 – دلیل المخطوطات، ج اول، سید احمد حسینی اشکوری، قم 1397، ص 291.

51 – مولی حسن بن اسد الله قاینی
شیخ حسن فرزند اسدالله، از مشاهیر رجال علم و ادب قاین در سده سیزده قمری است.
فرزند برومند وی، مرحوم شیخ محمد باقر گازاری است که از دانشمندان معروف ایران و نویسنده‌ای پرتلاش و توانا است.
فرزند دانشمند دیگری به نام شیخ محمد ابراهیم، نیز دارد که شرح حال هر دو نفر در جای خود نگاشته می‌شود.
شیخ حسن شاگرد مرحوم میر سید حسن قاینی، مردی فاضل بوده که در سال 1298 هجری قمری از دنیا رفته است.

مدرک:
1 – بغیه الطالب، ص 167.
2 – نقباء البشر، ج2، ص 359/360.

52 – حسن بن احمد قاینی
حسن ابن احمد بن علی بن مهران، ابوالقاسم قهستانی، از معاریف علم و ادب ایران در سده چهارم قمری است.
ادیب، شاعر، محدث و فقیه که به زهد و تقوی مشهور بودف او دانش حدیث را در عراق عرب عراق عجم (استان مرکزی) حجازف مصر و شام فرا گرفت.
در شام می‌تون از استادش محمد بن عمر بن یحیی مقری، نام برد که از محضرش کسب فیض می‌نمود.
نیز، کسان زیادی از وی حدیث و فقه آموخته‌اند که نگارنده به نام دو نفر اشاره می‌کند:
1 – امیر ابوعلی، مظفر، فرزند ناصرالدوله سیمجوری فرمانروای قهستان از سال 377 تا 387 هم‌نشین و شاگرد مکتب دانش او بوده است.
2 – ابو عبد الله حاکم نیشابوری نویسنده تاریخ نیشابور، به سال 391 یا 392 از محضر درسش استفاده برده است.
حسن ابن احمد مسافرت‌های زیادی به کشورهای اسلامی و شهرهای ایران انجام داد که در پاره‌ای از این سفرها، می‌توان اهداف عرفانی وی را جستجو کرد.
شبی در عالم خواب می‌بیند که شخصی این بیت را می‌خواند:
اتفرح بالایام تمضی و تنقضی
و عمرک فیها لا محاله یذهب

هان ای ابوالقاسم آیا به گردش روزگار درخوش کرده‌ای در حالی که عمرت به ناچار به فنا می‌رود؟!
ابوالقاسم از خواب بیدار شده این بیت را بدان می‌افزاید:
عجبت لمختار الغنی و هو فقره
و عامر دار و هو فی الدار یخرب

تعجب می‌کنم ا زشخصی که دنبال ثروت است، در حالی که تنگدرسی او همین است، و در شگفتم برای کسی که خانه می‌سازد لیکن خود در خانه ویران سکونت دارد.
در آخر عمر به سال 392 به قاین آمد و یک سال بعد در ذی‌الحجه 393 از دنیا رفت.

مدارک:
1 – الانساب، سمعانی، ج10، ص 370.
2 – تاریخ نیشابور، ص 85، چاپ تهران، 1339، نوشته ابوعبدالله حاکم نیشابوری.
3 – معجم الانساب، زامباور، ص 310، چاپ مص، به نقل از حاشیه‌نویس الانساب.
53 – شیخ حسن خرمی قاینی
فرزند دوست محمد از علمای سده سیزدهم قمری است، تحصیلات خویش را در مراحل عالیه در شهر اصفهان گذرانیده و مدت زمانی در این دیار ساکن بوده است.
در همین ایام برای میرزا محمد بن حسن شیروانی در تارخ هشتم رجب 1237 هجری قمری، یک نسخه معالم الاصول، نوشته و خود تعالیق وزیر نویسی‌های جالب و مفیدی بدان افزوده است.
این اثر حاکی از فضل و دانش شیخ است و تخصص او را در فن اصول الفقه به اثبات می‌رساند.
نسخه‌ای از این کتاب در کتابخانه مرحوم آیت الله نجفی مرعشی موجود می‌باشد.

مدارک:
1 – تراجم الرجال، سید احمد حسینی، چاپ م، 1404، ص 43.
2 – فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی، قم.

54 – شیخ حسن بیهودی قاینی
در اواخر سده سیزدهم و اوایل سده چهاردهم می‌زیست، فاضل، ادیب، شاعر و فقیه بود.
زادگاهش قصبه بیهود از تابع قاین است، مقدمات علوم اسلامی را در مدرسه قاین فرا گرفت و سپس به حوزه علمیه مشهد عزیمت نموده و برای تکمیل و ادامه معلومات راهی نجف اشرف گردیده از محضر اساتید طراز اول آن حوزه بهره گرفت.
با اتمام دروس فقه و اصول و برخی از علوم اسلامی برای ارشاد و تبلیغ به زادگاه خود مراجعت فرمود.
وی در امور سیاسی مداخله می‌نموده و طرفداری از حسام الدوله برادر شوکت الملک امیر قاین می‌کرد، که چون بین این دو برادر بر سر حکومت قاین اختلاف بود، شوکه الملک کینه‌ای از شیخ حسن به دل می‌گیرد، نیز مخالفت شیخ حسن با مشروطه خواهان که شوکه الملک نیز جزء آنان بود مزید بر علت می‌شد.
در بیهود عده‌ای بودند که با تمسک به صوفیه و ترک فرائض الهی از صراط مستقیم خارج شده، نه صوفی بودند و نه مسلمان، این گروه به تحریک شوکه الملک در سال 1324 قمری به منزل شیخ حسن هجوم برده خودش و همسر او را به قتل می‌رسانند.
چون شیخ حسن با این جماعت از خدا بی‌خبر منازعات و مشاجراتی داشته، مستمک خوبی برای امیر در جهت ترور شیخ موجود بوده، شوکه الملک از آن بهره می‌گیرد و بعد هم برای اینکه ماجرا لوث شود سه نفر از آنها را به تقاص خون شیخ اعدام می‌کند، گفته شده، همزمان با این دستگیری آیت الله شیخ احمد کفائی، عازم حج بوده، در بیرجند، حکم قصاص سه نفر یاد شده را که گویا اقرار هم داشته‌اند صادر می‌کند.
آقای شیخ عبدالجواد شریفی که شاگرد شیخ حسن بوده برای فوت او قطعه‌ای سروده و ماده تاریخ این جریان را «غدیر علی» ذکر کرده است.
سن شیخ را به هنگام رحلت 60 سال ذکر نموده‌اند که با این حساب تولدش در سال 1264 قمری بوده است.
که بر اساس تحقیقات نگارنده به نقل از موثقین آثار وی شامل نسخه‌ای از دیوان شعر او و احیاناً سایر آثارش نزد شاگردش شیخ عبدالجواد شریفی بیهودی در مشهد می‌باشد. ایشان که قبلاً برخی از اشعار شیخ حسن را به چاپ رسانیده، از دادن کتاب به نگارنده استنکاف نمودند.

مدارک:
1 – شهداء الفضیله، نوشته علامه عبدالحسین امینی تبریزی، چاپ 1355 قمری در نجف، ص 376.
2 – نقباء البشر
3 – تارخی علمای خراسان، نوشته عبدالرحمان مدرس با حاشیه ساعدی خراسانی، (که به اشتباه شیخ حسن را بیرجندی دانسته است) ص 265.
4 – تحقیقات شفاهی نگارنده با جمعی از فضلای بیهودی و آقای حاج شیخ عبدالجواد شریفی و …
5 – امیر شوکه الملک علم، امیر قاین نوشته منصف چاپ امیر کبیر 1354، تهران ص 30 تا 50.
6 – رجال ایران نوشته مهدی بامداد، ج2، ص 434.
7 – رجال ایران نوشته مهدی بامداد، ج3، ص298/299.
8 – تاریخ استقرار مشروطیت در ایران.

Advertisements

About Mohsen Saeidzadeh

زندگی نامه سيّد محسن سعيدزاده،در سال 1337 خورشيدی برابر با 1377 قمری و1958 ميلادی در شهر قاين،از استان خراسان جنوبی (ايران)،متولّد شد. تحصيلات:ليسانس حقوق قضايی.اجتهاد،در تفسير قرآن و حديث،فقه و اصول الفقه.دارایِ گواهی علمی درجه عالی از 15 تن فقيهان،مراجع و مفسران قرآن و حديث حوزه علميه قم.نامِ برخی از اين پانزده نفر عبارت است از:آية الله محمد هادی معرفت مدرس فقه و تفسير قرآن.آية الله حرم پناهی،مدرس فقه و اصول. آية الله العظمی مدنی تبريزی،مرجع.آية الله العظمی علوی گرگانی،مرجع.آية الله لاجوردی فقيه مورخ و نسخه شناس ممتاز (کارشناس نسخه های خطی).آية الله سيد محّمد باقر ابطحی حديث شناس شهير.آية الله جزايری مدرس فقه، آية الله کاشانی،مدرس و محقق.آية الله ده سرخی مدرس و مفسر حديث. وی همچنين در رشته های ديگری تحصيل کرده است؛ که عبارت اند از: 1-ادبيات عرب، زبان عربی 2- منطق و فلسفه 3- تاريخ وادبيات فارسی 4- رجال و درايه 5-کلام شيعی از سال1363 در مطبوعات ايران می نويسد.رسانه هايی که حاوی مقالات اويند روزنامه اطلاعات سال 1363 تا 1364.هفته نامه منشور برادری همين تاريخ.ماهنامه پيام زن1375-1370.ماهنامه زنان از سال 1371 ،ماهنامه صنايع بهداشتی و آرايشی (سه شماره)، هفته نامه ناظر سال 1373 تا 1376.جامعه سالم شماره اسفند 1375 و ارديبهشت 1376.و.. هم چنين در روزنامه کيهان،همشهری،ابرار،مفيدنامه (ويژه نامه هزاره شيخ مفيد) و.. مقالاتی از او به چاپ رسيده است.کارنامه مطبوعاتی وی جداگانه تهيه وتدوين گرديده است او به زبان عربی آشنايی دارد (به عربی می نويسد،ترجمه می کند و سخن می گويد) در موضوعات زير آثاری تهيه نموده است: 1-شهرنامه نگاری (تاريخ شهر های ايران، دائرة المعارف بزرگ قاين) 2-تاريخ اسلام 3-فقه 4-حقوق 5-کلام شيعی 6-حديث شناسی 7-تفسير قرآن ( وآيات مربوط به زنان) 8-اصول الفقه (مبانی استنباط) 9- ادبيات فارسی 10- عرفان .او مبانی فقهی را مورد بازنگری قرار داده و ديدگاههای موجود را متحول نموده است.بر اساس ديدگاههای جديد،محصولات فقه مدرن همه برابر و مساوی است و تبعيض جنسيتی در آن راه ندارد. استفاده از فقه و علوم انسانی،نوعی نگاه: 1-نگاه من اجتماعی بود به اين معنی که من فقه را به عنوان وسيله و ابزاری جهت رفع مشکل مردم به کار می بردم.از نگاه من فقيه نمی توانست نگاه فقهی خود را بدون توجه به زمان و مکان زندگی اش،ابراز دارد .زيراکه ديدگاه های اجتماعی فقيه بايد با ديدگاههای فقهی اوهمخوانی داشته باشد.به عنوان مثال وقتی فقيه عملاً حاضر نيست دختر 9 ساله ای را بالغ بداند و نگاه اجتماعی او مثل نگاه ساير مردم است و او نيز از معامله با دختر 10،9 ساله امتناع دارد،نبايد فتوا به بلوغِ دختر 9 ساله بدهد.فقيه بايد اولين کسی باشد که به فتوای خود عمل ميکند. نحست او بايد برای خودش فتوا بدهد، وبعد، برای مردم. 2-من به علوم انسانی از منظر تجربه و رؤيت می نگرم و به قول حضرت علی (ع) خدای نديده را نمی پرستم در فقه نيز دنبال چنين خطی بودم.هر چه برای جامعه ما جواب ندهد آن را نمی توانم به پای دين بنويسم و به خدا منسوب کنم. 3-موضوع و محور بحث های من حقوق انسانها بوده است،بدون آنکه پديده هايی چون دين را دخالت دهم.من وقتی از قضاوت زنان بحث کردم اصلاً شرطی به جز دانش و توانايی قضاوت،ذکر نکردم. 4-برابری زن و مرد و نفی تبعيض و خشونت نسبت به زنان،اصل ديگری بود که در تمام مقاله ها و کتابهای من پايه و مبنا قرار داشته است. خانواده،درس،روزنامه در يک خانواده مذهبی اما،روشنفکر و آزادی خواه رشد کردم .پدر و مادرم هر دو از طرفداران مرحوم دکتر مصدق بودند و هميشه در خانه ما سخن او مطرح بود. چراغ خانه ما هر روز صبح به يادخدا با برنامه کاری مشخص و تلاوت قرآن،روشن می شد و در شب های زمستان گاهی داستان اسکندر و حيدربيگ و..رااز زبان پدر می شنيديم و روزها اشعار فايز و باباطاهر را از زبان مادرم.مادرم گرچه بی سواد اما زنی خوش ذوق و ادب دوست بود.درک اجتماعی بسيار تيز و قدرتمندی داشت. پدرم چون خودش در مسلک طلاب زيسته بود با درس خواندنم در حوزه موافق نبود واز صنف روحانیت بد میگفت.ولی پدربزرگم از ولايت خود به سودِ من بهره گرفت و مرا به دست عالم شهر و رئيس حوزه علميه قاين سپرد. دو نوبت مرا از مدرسه اخراج کردند.يکنوبت چون زی طلبگی را رعايت نمی کردم و از کلاه و لباسی استفاده می کردم که در ميان طلاب رسم نبود و خلاف عرف شمرده می شد و بار ديگر چون نمی توانستم درسم را ياد بگيرم در اين مدت به کفشدوزی و روزنامه فروشی روی آوردم.( و از همين تاريخ تا کنون ارتباط دايمی خود را با جرايد حفظ کرده ام جرايد را هيچ دوره ای از ياد نبردم) بعد از آن يکی از دوستانم به حوزه آمد و استاد به خاطر او درسها را از اول شروع کرد. من نيز با اينکه کتاب درسی آنروزگار حوزه (نصاب الصبيان) و قدری از جامع المقدمات را خوانده بودم، با او از اول شروع کردم [9-1348] اين بار جدی و با حوصله بيشتر. سال2-1351 خورشيدی در مشهد درس خواندم.محضر استاد شهير شيخ محمد تقی اديب نيشابوری را درک و مدت کوتاهی باب رابع مغنی را نزد وی خواندم.شخصی که وی را دکتر حسينی ميگفتند (وهمان سيد علی اندرزگو بود) دراين درس حاضر می شد، وبرای من چهره جالبی داشت .وی به رنگ لباس ام که زرد روشن بود، و به پيراهن يقه دارم اعتراض کرد وگفت طلبه نبايد اين جوری لباس بپوشد. هم چنين استادی خصوصی داشتيم به نام آقای علوی اهل گناباد و تحصيل کرده نجف اشرف آقای اندرزگو اينجا هم می آمد و با او دوست بود. دوستان درس ما در اين دوره آقای حميد دانشمند،آقای نجفی فرزند يکی از روحانيون تهران ،آقای عادلی از طلاب حسین آباد بيرجند و شخص ديگری به نام آقای معصومی اهل تربت حيدريه و آقای عدالتيان از مشهد، بودند.بخشی از جامع المقدمات،حاشيه ملا عبدالله و سيوطی را نزد آقای علوی خواندم و دوباره به قاين بازگشتم. سال7-1355 در حوزه علميه قم نزد اساتيد مشهور حوزه درس خوانده ام.نام اساتيد من به ترتيبی که در خاطر دارم ( و تقريباً ترتيب حضور من در درسهای آنان است) ،عبارت اند از :آقای باقری اصفهانی، لمعتين در مسجد عشق علی؛ آقای محی الدين فاضل هرندی(که اوائل سالِ1385 درگذشت) رسائل جديده درمسجد امام حسن؛ آقای سيد فتّاح هاشمی تبريزی،رسائل جديده در مقبره پروين اعتصامی ودومقبره ديگر واقع در صحن اتابکی؛ آقای..ستوده،مکاسب شيخ انصاری،دو درس:مکاسب محرمه و بيع، در مسجد امام حسن؛ آقای اشراقی داماد آیت الله خمينی، مکاسب، در مدرسه امام صادق؛آقای آية الله محمد هادی معرفت،تفسير قرآن، در مدرسه امام صادق ومدرسه عالی؛ آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنکرانی، درس خارج اصول درحسينيه آقای آية الله نجفی مرعشی؛ آية الله ناصر مکارم شيرازی درمسجد اعظم، درس خارج اصول؛و شب های پنج شنبه عقايد و معارف درمدرسه اميرالمؤمنين (ع) که خودش ساخته بود. آيةاللّه جعفر سبحانی درمحل دار التبليغ اسلامی، مربوط به آية اللّه سيّد کاظم شريعتمداری، ودر مسجد فاطميه مشهور به مسجد خانم واقع در گذر خان، درس عقايد و معارف اسلامی، ونکاح وطلاق؛ استاد مرتضی مطهری درحسينيه ارک: بينش اسلامی،جامعه و تاريخ؛آقای اسدالله بيات بداية الحکمه در مقبره شيخان.دکتر احمد بهشتی اهل فسا، منظومه سبزواری،زير گنبد مسجد اعظم. کتاب و روزنامه سال1350 يا 1351 يک جلد مجله تهيه کرده بودم و مطالب گوناگونی با اسم های مستعار در آن گنجانيده و اسم آن را به عربی «صبّی ما» يا «کودک گمنام» گذاشته بودم.خواننده اين مجله فقط خواهرم بود! در سال1352 کتابی نوشتم که همش رونويسی و اقتباس از کتابهای قصّه و کشکول ها بود. تصميم گرفتم آنرا چاپ کنم؛ به يکی از دوستان خود (آقای محمد حسين پژوهنده،نويسنده و محقق برجسته خراسانی) به لحاظ آنکه از من بزرگتر و آشنا به مسائل نويسندگی و نشر بود، مراجعه کردم و گفتم قصد دارم اين کتاب را چاپ کنم و نمی دانم چه اسمی برای آن انتخاب کنم!او کتاب را از من گرفت و همانطور که رسم و عادت او بود و پوست لب پائين خود را می کند،به محتوا ی کتاب خيره شده بود.بعد لبخند زد و قلم را درآورد و روی جلد آن نوشت «با اسلام بهتر آشنا شويم!» کتاب را برای دوستی ديگر که زودتر از من به حوزه مشهد رفته بود فرستادم و گفتم که اين کتاب را ببر به آقای ..ناشر انتشارات ندای اسلام بده تاچاپ کند؛ وقتی که چاپ شد چند نسخه برای خودت بردار.آن دوست به سفارش من،کتاب را به ناشرياد شده نشان داده بود امّا، ناشر با او بدخلقی کرده ،وی را حسابی عصبانی ساخته بود.کتاب را با نامه ای پر از طعنه و تنبک وجک جفنگ بازگردانيد. آن دوست،تا مدت ها مرا مورد تمسخر قرار می داد. تا آنکه مجبور شدم نامه های ارسالی خود را (که درباره کتاب ياد شده به وی نوشته بودم) از او خريداری کنم و از شّر بازخوانی نامه و خنديدن طلّاب در امان باشم! يادی از دوره تحصيل در سال 1369 به منظور فهرست برداری از نسخه های خطی کتابخانه مدرسه جعفريه قاين(حوزه علوم دينی) به قاين مسافرت کردم.در کتابخانه چشم من به دفتر ثبت کتابهای امانی افتاد و به فهرستی از کتاب های جورواجوری برخوردم که در سالهای 1351 تا 1354 به امانت گرفته بودم.اينک برای مزيد فايده نام تعدادی از آنها را(تحت عنوان: چه کتابهايی می خواندم) می آورم آنچه آوردم عين ثبت دفتر بود،از مؤلف کتاب و موضوع آن و ساير مندرجات شناسنامه کتابهاخبری نبود! نکته جالب توجه آن است که کتابخانه در ايام نوروز تعطيل نبوده و اين تاريخ ها،سنّت ديرين حوزه ها را نشان می دهد،سنتی که برگزاری نوروز را موافق اسلام نمی بيند. نخستين کتابهايی که خريده ام! به غير از کتابهای حوزوی نخستين کتابهايی که خريده ام و هنوز تعدادی از آنها را با تاريخ خريد در دست دارم عبارتند از: 1-راه طی شده،مهندس بازرگان 1352 مشهد از کتاب فروشی اسلامی 2-طهارت،مهندس بازرگان 1352 مشهد از کتاب فروشی اسلامی 3-نظام حقوق زن در اسلام مرتضی مطهری 1353 4-مسأله حجاب مرتضی مطهری 1354 *چه کتابهايی می خواندم دفتر کتابخانه مدرسه جعفريه قاين را که سال1349 خورشيدی توسط آية الله قهستانی تأسيس شد،نگاه کردم در ميانه سالهای 4-1351 اين کتابها را به امانت گرفته بودم. نوای مهر و سبک شعر ( جنگ شعر) 14/9/1351 ارشاد شيخ مفيد 3/1/1352 کشف المراد ارديبهشت 52 لغت عربی به فارسی 20/2/1352 ج سوم،راهنمای سعادت 10/2/1352 ج 4،" " " " " " " 28/6/1352 و 30/3/1352 انسان و جهان 1/4/1353 رنگارنگ 14/7/1353 پيغمبر و ياران* نمی دانند چرا؟ 2/8/1353 شگفتيهای آفرينش 18/9/1353 دو جلد دائرة المعارف 26/9/1353 فرهنگ عميد 14/10/1353 نمونه معارف اسلام 14/12/1353 سوگند مقدس 12/12/1353 عدالت اجتماعی در اسلام 12/12/1353 قصه های استاد 1/1/1354 جامعه اسرائيل* صمد جاودانه شد* 9/1/1354 پسرک لبو فروش* گفتار ماه جلد اول 12/1/1354 پرتويی از قرآن 15/12/1354 اسلام و هيأت 17/12/1354 سلافة العصر 1/12/1354 تفسير رازی 7/12/1354 اصول کافی ج2 8/11/1354 اصول کافی جلد 3 14/11/1354 ارزيابی ارزشها 10/7/1354 سه تار 11/6/1354 فاجعه تمدن و رسالت اسلام 21/1/1354 بانوی کربلا 8/6/1354 سالنامه معارف جعفری 7 2/4/1354 *باورهای دوباره در پاره ای از عقايد دست سوم که به اصول دین وضرورت مذهب ربطی نداشت ولی عوام آنرا مهمتر میپنداشت،وتوسط روحانیون کم سواد تبلیغ میشد؛ و بسياری از فروع فقهی و شمار کثيری از مضمون های رواياتِ عامه پسند شک کردم و حتی درباره اش مقاله نوشتم و بعد يکی يکی را دوباره مورد تأمل قرار دادم و به آنها ايمان آوردم و اکنون هر چه می گويم يا می نويسم از روی اتقان و ايمان تمامِ من، نسبت به آنها است. باورهای اوليه ام همه آموختنی از محيط،پدر و مادر و يکدست تعبدی بود.باورهای دوباره اما همه بر پايه تحقيق و پژوهش استوار شد ورنگ عقلی گرفت.ومن حالا دين را تجربی باور کرده ام. *شغل‌ ها شغل ها برايم هدف نبودند،طعمه نبودند،ابزار امرار معاش بودند.بر همين اساس شغل های مختلفی را قبول كردم.از مدير كلي گرفته تا باربری با وانت،عملگی ساختمان،سرايداری و نگهبانی و ... . من می خواستم زنده بمانم تا فكر كنم و بنويسم و با جهل و هوای نفس‌ام مخالفت كنم.من به حدّاقل زندگی اكتفا كردم و قناعت ورزی دنيوی را پلی برای ثروت اندوزی اخروی (معنوی) قرار دادم. انتخاب اين شغل ها، بر پايه توصيه های دينی صورت پذيرفت.از بالا به پائين و پله به پله.به توصيه پيشوای بر حق خويش عمل کردم. امام جعفر صادق گفت: «من لم يستحی من طلب المعاش خفّت مؤنته و نعم اهله» هر کس در راه تحصيل هزينه زندگی،به آفت شرم گرفتار نشود،راه تحصيل هزينه زندگی بر او سبک می شود و خانواده او به آسايش می افتند.(1) -------------------------------------- (1):وسائل الشيعه ج 11 ص 191 چاپ تهران (باب 20 از ابواب جهاد النفس شماره 5 مسلسل 20389) انتخاب کارهای سخت *با اين همه تجربه و حالا بعد از 47 سالگی(زمان نگارش این بیوگرافی) بازهم کارهای سخت را انتخاب می کنم و خودم را به زحمت می اندازم، طبع من اين است.صبوری و تحمل رنجی که در ذات ام نهفته است، خود به خود مرا به انتخاب گزينه های صعب تر می کشاند. *در کارگاه خانگی روزهای 13 و 14 مهرماه 1383 در کارگاه خانگی خود سه هزار گيره لباس زدم از قرار هر گيره.. با همسايه،آقای محسن مهرابی(متولد2/6/1338) روز12/7/1383 کارگاه ايجاد کرديم .حالاموقتاً کار از بيرون قبول ميکنيم تا زمانی که کار خود ايشان(توليد چراغ راهنمای نيسان) آماده شود.اولين کاری که ارجاع شد،توليد3750 گيره لباس بود برای يک توليدی لباس به نام مُدِ برتر! اين دو روز خيلی حال کردم،صفا داشت.دلم می خواهد بازهم کارهايی از اين دست را قبول کنم. بساط کتاب فروشی در پياده روی خيابان انقلاب ساعت 30/8 روز دوشنبه10/12/83 برای دومين بار عازم ميدان انقلاب هستم تا تعداد ده جلد کتاب را در کنار پياده رو به فروش برسانم.همه جا را انداز و ورانداز می کنم و به ساختمان رزمندگان اسلام می رسم از کتاب فروشی موسسه فرهنگی رزمندگان اسلام اجازه می گيرم که در دالانک درب شرقی ساختمان که قفل است، بساط کنم؛با خوشرويی اجازه می دهد و می گويد برو حال کن حاج آقا! حدود دو ساعت آنجا بساط کردم، مشتری پيدا نشد.مأمور شهرداری از من خواست که کتابها را جمع کنم او با عجله و تندی به سوی من آمد و کتاب مارکس و مارکسيسم را برداشت و تندی آنرا بر زمين انداخت و به من گفت فوری جمع کن حاج آقا! گفتم چشم و جمع کردم و به خانه آمدم.صبح که دوباره می رفتم بساط ام را پهن کنم به علی و مهرناز گفتم چشمم امروز آب نمی خورد ولی من می روم. *هيچ اتفاقی نيفتاد! از متروی ميرداماد پياده شدم،مسيرم به سمت صادقيه است.از پله ها كه بالا مي آمدم احساس كردم با يك آشنا مواجه مي شوم.چهره يك مرد روحاني ملبس را ديدم،ترديد داشتم،براي نظاره بيشتر به صندليهای سمت چپ رفتم،خودش بود.حجه الاسلام و المسلمين محمدی از استان لرستان كه چهار دوره نماينده سلسله و دلفان بود.من با وی در معاونت قضايی قوه قضائيه آشنا شده بودم،سال 1376 موقعی كه بخش تحقيقات و پژوهش های قوّه قضائيه راه اندازی شد.آقای محمدی اولين مدير آنجا و من از پژوهشگران ايشان بودم. سلام و حال و احوال كردم،با اين قيافه جديد (موهای بلند بر شانه افكنده و ريش خيلي دراز) مرا نشناخت خود را معرفی كردم،احترام كرد.به مجرّد اينكه مرا ديد با بيانِ يک مقدمه كوتاه ،گفت: خوش نباشد از تو شمشير آختن بل كه خوش باشد سپر انداختن رو سپر می باش و شمشيری مكن در نبرد روبهان شيری مكن! خوب سپر انداختی! و چند بار اين جمله را تكرار كرد و گفت:من هم خودم را بازنشسته كردم! آقاي محمدی هم به صادقيه می رفت،در قطار كنار هم نشستيم و او سخن می گفت.در ايستگاه صادقيه،موقع خداحافظي دستم را گرفت و به گوشه ای برد و گفت:آقا سيّد محسن،هيچ اتفاقی نيفتاده! قرص و محكم باش! تو الحمدلله يك نويسنده ای اهل فكر و قلم،اصلاً نگران نباش،هيچ اتفاقی نيفتاده! آقاي محمدی اين تكيه كلام‌ اخيرش را از داستان اعثم كوفی برداشت كرده بود.وی داستان اعثم كوفی را (خلاصه)چنين نقل كرد كه: در دوره متوكّل عباسی مرد بسيار ثروتمندی در نزديكی كوفه زندگی می كرد.او دارای گوسفندان و شتران و باغ و مزرعه انبوه و گسترده ای بود،فرزند و اهل و عيال و خانواده اش،همه دور او جمع بودند.روزی در منزل خود نشسته و به دره سر سبز و خرم خود می نگريست،ابر تيره ای بر بلندای كوه ديد،از فرزندان خواست كسی برود و خبرش را بياورد كه آيا اين ابر باردار بار خود را كجا می ريزد؟ كسی نرفت.او با نوه كوچكش از خانه خارج شد. از كنار دره و از ميان سبزه ها و درختان می گذشت،ناگهان متوجه شد سيلی خروشان از بالای دره فرو می آيد خود را به كناری كشيد،اين سيل در چند دقيقه تمام ملك و منزلش را با همه ساكنان و گوسفندان و شترانش را برد! وقتی او به دنبالش نگاه كرد هيچ چيزی جز يك شتر نديد.نوه را بر زمين گذاشت تا شتر را بياورد و با شتر به كوفه برود.وقتی برگشت ديد كه گرگ نوه را كشته است،خواست بر شتر سوار شود، شتر او را بر زمين كوبيد،سرش شكست و يك چشم اش هم كور شد.اكنون روی زمين مي نشينددقايقی بعد متوجه ورود يك گروه اسب سوار می شود.آنان كارگزاران خليفه بودند،آمدند و او را شناختند،دلشان سوخت و وی را پيش متوكل بردند.متوكل او را دلداری داد ولی او گفت:ای متوكل! هيچ اتفاقی نيفتاده! مزرعه را خودم ايجاد كردم،گوسفند و شتران از زحمت من بدست آمد،فرزندان و نوه ها همه متعلق به خودم بودند،همه اينها رفتند اما من هستم،هيچ اتفاقی نيفتاده اعثم سر جای خود هست! شنبه 16/3/83 انديشه های تحول فقهی از کجا؟ محصول کارِ فقهی و ابتکاری خودم را درباره رفرم فقهی و تحول در آن از اول سال 1368 به يادگار دارم .اين اتفاق وقتی رخ داده است، که من درسهای خارج فقه واصول حوزه علوم دين در شهر قم را به حدّ لازم فراگرفته بودم.اين مسأله را در کتاب بزرگان قاين جلد اول که سال 1369 چاپ شده نشان داده ام.6/6/1381 *نويسندگی،سبک و سياق سبک و سياق نويسنده،در روند رو به رشد خود از اقتباس و تقليد گذشت وبه قله بلند تحقيق و ابتکار رسيد.چنانکه در نوشته های اين نويسنده به اموری برمی خوريد که يا بی سابقه است و يابه ندرت کم سابقه است.اين امور را ذيلاً توضيح می دهم: 1-ترجمه ساده،روشن و عصری از متون عربی با بيان کوتاه 2-واگشايی گره های زنجيره سخن (بازکردن سفسطه ها) که کارِ هر کسی نيست.نويسنده قادر شده بود گره های سخنان و نوشته های سفسطه گران را باز کند. 3-تأويل قرآن و روايات،يعنی نفوذ از ظاهر به باطن آنها و واشکافتن متن های مقدس و درآوردن گنج های پنهان و لايه های ناديدنی آن. 4-انتخاب مثال ها،داستان ها و شعرهای مناسب برای نوشته ها و انتخاب نام،عنوان و تيترهايی که هم جذاب اند و هم به مثابه عکسِ فشرده از همه مطلب آگاهی میدهند . 5-اجتماعی نشان دادن مفاهيم والا و ارزشمندی که تا کنون آنها را فقط فردی (شخصی) و اخلاقی نشان داده بودند.و در واقع پرده برداشتن از روی حقايق پوشانده شده ای که مانند پوستين وارونه به تنِ جامعه اسلامی مضحکشده بود! 6-توجه دادن خواننده و شنونده به بخشهای کتمان شده دين اسلام و پرهيز دادن آنان از ريا و تظاهر. 7-سازگار نشان دادن آموزه های دينی با آموزه های علمی و تجربی بشری و تلاش برای معرفی اساسِ تعاليم دينی و اصول آنها. 8-خوشبين کردن مردم و اميدوار کردن آنان به دين و مأيوس کردن منافقان و رياکاران و روکردن دست شياطينی که در پوستين اسلام،مانند شپش به خوردن آن مشغول بودند. *سبک نگارنده تجربه و افق وسيع ديدگاه فکری ام به من آموخت که در نگارش سبک خاصی پيدا کنم. 1-من مذهبی بودم ولی فرا مذهبی می نوشتم و مخاطبان خودم را همه مردم و بدون توجه به مذهب قرار می دادم و من شيعه بودم ولی همه مسلمانان را مخاطب خود می ديدم 2-من ايرانی بودم ولی برای همه مردم دنيا حرف می زدم،يعنی مخاطبان خودم را در خارج از کشورم نيز،مّد نظر قرار می دادم 3-من در دوره خاصی از زمان می نوشتم (آخر قرن بيست و اوائل قرن بيست و يکم ميلادی،آغاز قرن پانزدهم هجری قمری..) ولی برای زمان های آينده نيز حرف زده ام.گمانم اين بوده که کتابم می ماند و برای آيندگان بيشتر حرف دارم. حتی به اين فکر افتادم که فقط برای مخاطبان قرن آينده کتاب ها و نوشته هايم ،پاورقی بدهم و اصطلاحات عصر خودم را شرح کنم که محتاج مراجعه به مصادرديگر نباشند. *تابلوها؛ پر رنگ ميشود از دوره نوجوانی و آغاز تحصيل در حوزه علميه قاين،تابلوهای زيبايی جلوی چشمان ام،خودنمايی می کرد.در جاده های پر پيچ و خم زندگی،بيشتر اوقات چشم ام به اين تابلوها می خورد ؛اين تابلوها کم کم پررنگ می شدند،اين بالندگی، تا بعد از چهل سالگی که معنا و مفهوم آنها را_به درستی_ دريافت کردم، ادامه داشت.حالا برای اطلاع شما به تعدادی از اين تابلوها اشاره می کنم: 1-تيغ تيزی گر به دستت داد چرخ روزگار هر چه می خواهی ببر،اما مبر نان کسی(1) اين شعر روی سپر کاميونت شورلت مرحوم سيد محمد ايوبی نوشته شده بود و من سالهای6-1345 آنرا حفظ کردم 2-اگر لذت ترک لذت بدانی دگر لذت نفس لذت ندانی(2) تابلوی ديگری که از همان نوجوانی جلوی ديدگان ام بود، همين بيت بود .يکی از طلبه های علوم دينی برای تمرين منبر می خواند و من حفظ کردم.او به تقليد از..می گفت: اگر لذّت ترکِ لذّت بدانی دگر لذّت نفس لذّت ندانی و من اين دستور شيرين را -حتی المقدور- به ويژه درباره لذّتِ خوردن و آشاميدن، به اجرا در آوردم و حال کردم. حدود سال2-1351 3-جمله کوتاه موتوا قبل ان تموتوا(3) که اين سخن زيبا را دوست ديگرم جناب آقای سيد احمد مرتضوی مقدم قاينی زياد تکرار می کرد،حدود سال های 3-1352 4-و جمله زيبای ديگری از همان دوست:حاسبوا قبل ان تحاسبوا(4) 5-جمله ای که سال 1349 در اول جامع المقدمات خوانده ام:اول العلم معرفة الجبّار و آخر العلم تفويض الامر اليه (5) 6-حسنات الابرار سيئات المقربين(6) اين جمله را از استادم مرحوم حجة الاسلام و المسلمين سيد محمد علی فقيه قاينی به يادگار دارم.سالهای4-1353.استاد، اين جمله را زياد تکرار می کرد و برای تفسيرش از من و آقا.. و آقا شيخ علی رجب پور کمک می خواست.معلوم بود که درين مورد مطالعه هم کرده بود ولی نمی توانست معنی آنرا بفهمد من اين جمله را به خاطر سپردم و الحمدلله معنايش را فهميدم. کلامِ شيعی اين قاعده را از عرفان به اين سو می آورد تا برای پيروان خود،روايت های متضاد عصمت و علم امام را توجيه کند.در حالی که اين قاعده در کلام بی ريخت و بی معنا می شود.قاعده ياد شده يک قاعده عرفانی است و فقط در عرفان کاربرد دارد. . 3-رفتار کريمانه می گويند کوه به کوه نمی رسد ولی آدم به آدم می رسد.درست همين طور است که می گويند.اردی بهشت1362 به عنوان رئيس کيفری يک استان کرمانشاه (دادگاه جنايی) تعيين و عازم اين شهر شدم،پس از چند روز اقامت در کرمانشاه،قصد عزيمت به قم داشتم.به ميدان آزادی کرمانشاه رفتم،اتوبوس به مقصد قم نبود،سواری ها نيز همه به تهران می رفتند.مردی بلند قامت و ميانسال به من گفت قم می برمت،سوار شدم،به ساوه که رسيديم راه قم و تهران از هم جدا می شد.اوکه به غير از من چند نفر مسافر تهران سوار کرده بود،و حالا سخت اش بود 150 کيلومتر راه خودرا طولانی کند.به همين خاطر مرا در کمربندی ساوه پياده کرد و رفتار کلامی خشنی از خود بروز داد.به شهر ساوه رفتم و از آنجا به قم.چيزی نگذشت اين مرد تصادف کرد و پرونده اش به شعبه من آمد،او را که ديدم گفتم يادت هست مرا در بيابان ساوه پياده کردی؟بيچاره حسابی ترسيده بود! من امّا اصلاً به رفتار سابق او توجه نکردم و حکم خود را کاملاً قانونی و با ملاحظه تخفيف،صادر کردم. *کيفيت آموزش همه نااميد بودند،به جز خودم.اساتيد من در حوزه علميه قاين،ناظم مدرسه و دوستان و هم کلاسان (هم مباحثه ای هايم) هيچ يک باور نداشتند که من قادر شوم دروس حوزه قديم (تعاليم سازمان صنفی روحانيت مسلمانان شيعه ايرانی) را ياد بگيرم.بارها اساتيدم گفتند:همه اين طلّاب، چيزی می فهمند و به جايی می رسند،به غير از اين! و چندبار مرا از مدرسه اخراج کردند.پشت کار و حس کنجکاوی مرا به مدرسه بر می گرداند.آخرين بار که اخراج شدم، مرحوم آية الله سيد معصوم قهستانی رئيس حوزه از من شفاعت کرد.او با پدربزرگ من نسبت فاميلی نزديک داشت،سفارش شده بودم،يا به احترام اين نسبت،مورد لطف آية الله قرار گرفتم.با اين حمايت به راه افتادم.گمان کنم که او درد مرا فهميده و لحظاتی درباره من انديشيده و متوجه شده بود که من با سايرين فرق دارم.آنها حفظ می کنند و من می خواهم بفهمم! واقعاً همين طور بود،من می خواستم بدانم چه می گويند و چرا می گويند واين همه «قيل وقال1 »به چه دردی می خورد؟من قادر نمی شدم جملات نامفهوم را مثل ساير طلبه ها حفظ کنم، تا مطلبی را نمی فهميدم (ولو فهم سطحی)حفظ ام نمی شد. ___________________ 1-«قيل» نظريه ای که نظر پرداز آن معرفی نمی شود. و«قال» نظر گوينده ای که شناخته شده، است. کارهای ابتکاری محتوا را فدای خصلت های شخص خودم کرده ام.من می توانم به عنوان اولين.. تئوريهايی به دست دهم و منتشر کنم اما صبر می کنم تا پخته شود ويک نفر ديگر وارد ميدان گردد.از او درس بگيرم و نوشته ام را کامل کنم و به عيب کارم پی ببرم. هم اکنون نوشته های بسياری دارم که آماده چاپ است ولی به فکر عنوان کردنِ خودم نيستم،به فکر فربه کردن انديشه هايم هستم.30/1/1376

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: