RSS Feed

بزرگان قاین – قسمت یازدهم

 

64 – مير سيد حسين خطيب زاده

از وزرا و اركان حكومت شاه طهماسب صفوي (طهماسب اول، متوفاي 984) و فرمانرواي هرات و حومه آن مي‌باشد.

تارخ از وي به نيكي ياد كرهف او مردي مورد اعتماد، مردميف نيك روش و با كفايت بوده و مورد قبول و ستايش مردم زمان خود قرار داشت.

اسكندر بيك وقايع نگار صفويه كه معاصر سيد بوده مي‌نويسد:

«مير سيد حسين خطيب قايني، وزير بعضي محافل خاصه شريفه دارالسلطنه هرات، و در آن مملكت بغايت صاحب اعتبار و مشاراله بود»

مورخ مذكور به اختصار در فصل مربوط به شرح حال شاه طهماسب او را از وزراي جزء در حكومت شاه معرفي كرده است.

با توجه به سخن اسكندر بيك موقعيت سياسي اجتماعي مير سيد حسين به خوبي روشن مي‌باشد.

مدرك:

1 – تاريخ ده هزار ساله ايران، ج3، ص 315.

2 – تاريخ عالم آراي عباسي، نوشته اسكندر بيك تركمان، چاپ امير كبير تهران، 1334، ج1، ص166.

 

 

65 – حسين قهستاني

از رجال سياسي اسماعيليه كه در اواخر سده پنجم مي‌زست، در ابتدار رواج رسمي مرام اسماعيليه در قاين بوده است.

در برخي منابع، مواردي ترور به وي نسبت داده شده:

1 – قتل اسكندر صوفي قزويني، كه فتوي به حلال بودن خون اسماعيليان صادر كرده بود، اين شخص در سال 490 قمري به قتل رسيد.2 – ترور احمد نظام الملك در بغداد. در پي اين ماجرا كه به سال 499 قمري اتفاق افتاد نظام الملك به قتل رسيد.

ولي آاي عباس اقبال در كتاب خود به نام وزارت در عهد سلاطين بزرگ سلجوقي تاريخ اين ترور را 503 و نتيجه آن را مجروح يا مفلوج شده نظام الملك ذكر نموده است، آنگاه اضافه مي‌كند بعد از ماجراي سوء قصد، شاه سلجوقي خواجه احمد را دستگير و زنداني نمود.

3 – قتل ابو احمد دولتشاهي توسط قهستاني به اتفاق چند رفيق ديگر در ماه ربيع الاخر سال 505 قمري.

مدرك:

1 – حبيب السير، ص 467، ج2، با تغييرات اندك.

2 – زبده التواريخ، ص 170.

3 – وزارت در عهد سلاطين بزرگ سلجوقي، ص 169.

 

 

66 – حسين ابن محمد وني قهستاني

ابو عبدالله،‌حسن ابن محمد كه سرآمد اهل زمان خويش در دانش حساب و رياضيات بود و با قلم شيوايش كتب فراواني در اين رشته تأليف نمود.

علاوه بر اين، او از محدثان مورد اعتماد و از ابي علي صفار و ديگر محدثان مجاز به نقل روايت بود.

نام دو نفر از شاگردان او را ديده‌ام.

1 – ابوحكم، عبدالل ابن ابراهيم نويسنده كتاب التخليص در رياضيات.

2 – خطيب تبريزي.

رابطه ابو عبدالله قهستاني با عبدالله ابن ابراهيم در فراگيري دانش متقابل بود، در ضمن اينكه قهستاني، استاد ابوحكم عبدالله بود، در حديث شاگرد او است.

قهستاني داراي تأليف زيادي بوده كه جمع كثيري از رجال علم آن زمان از نوشته هاي او استفاده مي‌كردند.

وي در سال 451 قمري در ماه ذي الحجه در فتنه بسا سيري در شهر بغداد به قتل رسيد.

مدارك:

1 – وفيات الاعيان، ج2، چاپ دار صادر بيروت، 8 جلدي، ص 138.

2 – طبقات السبكي، ج3، صبح 163.

3 – نكه الهميان، ص 145.

دو منبع اخير را آقاي دكتر احسان عباس معرفي نموده اند.

 

 

67 – حسن ابن محمد، قهستاني

حسين ابن محمد ابن احمدابن يونس ابن جندل نيشابوري معروف به ابو علي قهستاني از محدثان طبقه ششم در سده چهارم قمري است.

پدرش از قهستان مهاجرت و در شهر نيشابور سكونت اختيار كرده، او در اين شهر رشد نمود.

پيدا نيست كه توليد حسين، در نيشابور اتفاق افتاده يا در جاي ديگر، و نيز تاريخ فوتش بر ما معلوم نگرديد.

حاكم ابو عبدالله نيشابوري او را ار محدثان سده چهارم ذكر نموده است.

مدرك:

1 – تاريخ نيشابور، چاپ 1339، ص 65.

 

 

68 – مولانا، حسين قايني

بزرگمردي از مشاهير علم ايران در سده دهم و اوائل سده يازدهم است. مدت چهل سال به فراگيري علوم و فنون مشغول بود و براي تحصيل علم از قاين مهاجرت كرد.

وي در نهايت ساكن شهر قندهار بود، و نگارنده كتاب احياء الملوك كه از شاهزادگا سيستاني است، در سال 1004 در ايام سلطنت شاه عباس بزرگ، او را در قندهار ملاقات، و در باره اين ديدار چنين نوشته:

و از مردم خوب، بديدار مولانا حسين قايني ملاقات واقع شد، مشاراليه در مشهد مقدس، بخارا، و هندوستان مدت چهل سال به تحصيل علوم گذرانيده بود و از اجله فضلاي زمان بود.

به استناد تاريخ ملاقات شاهزاده با مولانا و احتساب ايام تحصيلات وي به حدث مي‌توان تاريخ توليد او را سال 954 و يا كمي قبل از آن تعيين نمود، زيرا در آن روزگاران معمولاً از ده سال كمتر به حوزه‌هاي علميه وارد نمي‌شدند.

مدرك:

1 – احياء‌الملوك، چاپ بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص 460.

 

 

69 – قاضي حسين علوي قايني

مرد شماره يك اسماعيليه ايران، فاتح قهستان و عقل منفصل حسن صباح، كه از اولين داعيان اسماعيليه در سده پنجم است.

مردي بي‌نهايت زيرك، سياست‌گذار و فاضل كه تدبير حكومت حسن بر محور رأي او بود.

قلعه الموت به نيروي تبليغ و سياست حسين قايني آزاد و در اختيار حسن صباح قرار گرفت پس از آن با استقرار حسن در دژ الموت وي به نمايندگي از سوي رهبر اسماعيليه به سوي زادگاه خود مي‌رود.

تاريخ ورود حسين قايني به قهستان 484 ذكر نموده اند.

البته، نفوذ تفكر باطني‌گري و شيعيان هفت امامي، كه به رهبري اسماعيل ابن جعفر قائل بودند، مدت‌ها قبل از تسلط قاضي حسين، در منطقه قاين وجود داشته است.

نگارنده سفر حكيم ناصر خسرو قبادياني را در سال 444 به قاين و طبق بي‌علت ندانسه و آن را صرفاً يك سفر تفريحي محسوب نمي‌دارم، وي كه خود از داعيان اسماعيليه بود، براي مقاصد سياسي  اهداف گسترش‌خواهي مرام اسماعيلاين به قاين آمده بود.

نيز، قبل از ورود قاضي به قاين خواجه اديب ممد طاهر سجزي داعي قهستان بوده، در قاين به تبليغ مرام اسماعيليه مي‌پرداخت.

با اين بيان زمينه تسلط قاضي حسين در كمتر از يك سال، بر قهستان روشن مي‌گردد.

زمينه ديگري كه از عوامل مؤثر پيروزي اسماعيليه بود، اينكه درست در همين مواقع از سوي نماينده يكي از سلاطين، به ساحت عرض و ناموس فرمانرواي قاين منور سيمجور، تعرض مي‌شود، و او از اسماعيليان مدد مي‌خواهد، به دنبال اين فرصت مغتنم، و با زمينه‌سازي‌هاي قبلي، قاضي حسين توانست در سال 484 يا 485 بر قاين مسلط گردد.

در سال 485 كه هنوز حكومت وي استقرار نيافته بود لشكري از سوي سلطان ملك شاه سلجوقي براي سركوبي او به قاين آمد، كه به عللي منهدم گرديدند.

سرانجام قاضي حسين قايني بعد از سال 511 به علت نامعلومي به قتل رسيد و قاتل او شناخته نشد.

چون تهمت قتل را به فرزند حسن صباح زده بودند، اوف به قصاص خون حسين قايني فرزندش را اعدام نمود.[1]

مدارك:

1 –                     زبده التواريخ، ص 139/144/159.

2 –     وزارت در عهد سلاطين سلجوقي، ص280، چاپ دانشگاه تهران 1338.

3 –     جهانگشاي جويني، با حواشي مرحوم قزويني، ج3، ص 200/202/209، چاپ هلند.

4 –     تاريخ نهضت‌هاي فكري ايرانيان، چاپ شركت مولفان و مترجمان، ج1ف ص 143/437/349.

5 –                     جبيت السير، ج2، ص 466 تا 469.

6 –     تحقيقي در تاريخ و فلسفه مذاهب اهل سنت و فرقه اسماعيليه، چاپ تهران، انتشارات فرخي، 1354، ص 379.

 

 

70 – ميرزا حسين صوفي قايني

حسين ابن يعقوب صوفي از علما و صوفيان سده 12 هجري قمري مردي خوش سخن، نويسنده و شاعر از مردم قاين است.

از ميرزا حسين يك مجموعه شامل سه قسمت به اين شرح ديده‌ام:

1 – كتاب تزئين المجالس، كه شامل مناجات نامه، پندنامه و مواعظ و آداب براي مجالس و محافل مباركبادي، شبهاي متبرك چون شب يلدا، شب نوروز و اعياد مذهبي و … مي‌باشد.

اين كتاب چنين آغاز مي‌شود:

اللهم يا مولانا، بسم الله الرحمن الرحيم، واجب مبدء تصانيف ارباب سخن و سنت منشاء كتابت و فرائض و سنن حمد ذوالنفس است.

انجام:

عاقبت از انتها رجعت به مبداء مي‌كند       هر كه از اسرار عرفان نكته‌اي آگاه شد

2 – مثنوي صفات مؤمنين، كه آنرا در روستاي امينه نزد سراج‌الاسلام محمد قاسم در 12 ربيع الثاني 1156 نوشته، گوينده همين قايني است.

3 – مناجات به روش اسماعيليان، كه نام پيشوايان آنان تا هنگام حيات خودش آمده و شامل مطالبي جز اين، پيرامون عقايد باطنيان است.

متني فارسي به نثر و نظم شيوا و روان كه حاكي از فضل و دانش اوست.

نسخه اين كتاب در مجموعه ايوانف رديف 7025 معرفي و فيلم آن به شماره 3639 در دانشگاه تهران موجود مي‌باشد.

نگارنده اين فيلم را ديده، با توجه به اينكه سلسله مراتب صوفيان و دراويش اين طايفه را شامل است، حائز اهميت مي‌باشد.

مدارك:

1 – فهرست ميكروفيلم‌هاي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، ج2، ص190.

2 – فيلم شماره 3639 آن كتابخانه.

 

 

71 – حيدر بن عبدالحميد قايني

در سده دهم مي‌زيست و از فضلا و كاتبان اين دوره است. يك نمونه از آثار وي به اين شرح ديده‌ام:

در ماه ذي حجه سال 969 كتاب جلاء الاذهان حسين بن حسين گازر گرگاني را كتابت نموده.

نسه آن در كتابخانه آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) در قم موجود است.

گمان مي‌رود نويسنده كتاب همين حسين گرگاني قايني باشد كه شرح حال او گذشت. قرائني چون تاريخ كتابت، موضوع كتاب و كاتب آن، اين نظريه را تأئيد مي‌نمايد.

مدارك:

1 – فهرست نسخه‌هاي خطي كتابخانه آستانه مقدسه قم.

لازم به تذكر است كه تعدادي از اين كتب توسط آقاي دانش‌پژوه فهرست شده و بقيه به همان صورت باقي است.

 

 

72 – حيدر بن مير محمد قايني

از كاتبان و فضلاي سده يازده است. به علوم اسلامي در حد بالائي آشنا بوده، از او آثاري برجاي مانده است.

مجموعه‌اي در سال 1087 كتابت نموده كه سه رساله از آن، تصنيف خود او است.

رساله اول و دوم پيرامون اصول دين و شامل مسائل اعتقادي، كلامي است، كه داراي فصول متعدد مي‌باشد.

رساله ششم اين مجموعه، نيز تصنيف او و پيرامون نفس مي‌باشد.

اين مجموعه در خزانه كتب آستان مقدس شاه عبدالعظيم(س) در شهر ري به شماره 246 موجود است.

مدارك:

1 – فهرست نسخه‌هاي دانشگاه تهران، ج3، ص 433.

 

 

73 – مولانا، حمزه قايني

فرزند مرحوم سلطان العلماي قايني مقيم شهر طبس مي‌باشد، از دانشمندان عاليقدر اواخر سده 12 و اوائل سده سيزده و از چهره‌هاي درخشان خراسان است. شاگرد مرحوم علامه سيد مهدي مشهدي است كه در سال 1218 به شهادت رسيد.

مولانا حمزه از اين استاد عالي شأن خويش، اجازه روايت داشته كه مرحوم آقا احمد ابن محمد علي كرمانشاهي نوه مرحوم آيت اله وحيد بهبهاني و شاگرد مولانا حمزه اسناد اجازه را به سه طريق نقل كرده است:

1 – از شيخ بهاء الدين محمد از ميرزا بدرالدين محمد از حر عاملي صاحب وسائل الشيعه به همان طريقي كه در اين كتاب آمده است.

2 – از شيخ محمد مهدي فتوني از شيخ ابي الحسن شريف عاملي از نويسنده بحار الانوار مرحوم علامه مجلسي به همان طريقي كه در بحار آمده.

3 – از استاد بزرگ آقا محمد باقر و سيد بهبهاني از پدرش مولي محمد از طريق مشايخ خود، نيز از مرحوم مجلسي.

اجازات فوق را اقا احمد كرمانشاهي، در كتاب خود، مرآه الاحوال، كه به سال 1223 قمري نوشته از طريق استادش مولانا حمزه قايني نقل و مرحوم شيخ آقا بزرگ تهراني از روي نسخه‌اي كه به خط مرحوم آقا احمد بوده اقتباس كرده‌اند.

مدارك:

1 – نقباء البشر، ج2، ص445.

2 – الذريعه ج1، ص190، شماره985.

3 – بهارستان، ص 302.

4 – وحيد بهبهاني، چاپ امير كبير 1362، تهران نوشته علي دواني ص 342.

 

 

74 – مير، خسروي قهستاني

دبير الدين خسروي متولد قاين،  خواهرزاده ميرزا قاسم گنابادي شاعر معروف ايران است.

مير خسروي خود از فضلا و شعراي سده دهم، و مدي خوش ذوق و هنرمند است. او فن كمانداري را خوب مي‌دانست و در تيراندازي مهارت تمام داشت. نيز از خوشنويسان اين دوره و به زيبائي خط شهرت داشته است.

خسروي از قاين مهاجرت و سپس راهي هندوستان گرديده به دربار اكبر پادشاه (آغاز سلطنت وي 963 بوده) راه مي‌يابد.

وي از ملازمان و درباريان اكبر شاه بود، و بيشتر اوقات ملازمت ركاب شاهزاده سلطان سليم متولد 977 فرزند اكبر شاه را كه خود نيز از شعراي آن دوره محسوب مي‌گرديد مي‌نمود.

اين ابيات از او است:

غبار جسم من و غير اگر برآميزند

ز نور عشق باشد، خسروي را دل چنان روشن

نيالايند، شيران حرم، سر پنجه از خونم

**تو را كه به جلوه، نقد مستي ببرد
چندان نمكش هست كه گر عكس لبش

كسيكه مدحت شاه نجف شعار كند
كند سنان تو، با جان دشمنت كاري
سزد كه ديده اعمي شود از آن روشن

ز هم ببوي محبت، توان جدا كردن

كه شمع مرقد او، مي‌توان كرد استخوانش را

سگان دير را، اي همنشين زين طعمه مهمان كن
وز دير، رواج بتن پرستي ببرد
در جام فتد، ز باده مستي ببرد

بر آفرينش، ازين رتبه افتخار كند
كه عاقبت به جفا پيشه روزگار كند
ضمير پاكو تو، گر ياري غبار كند

از خسروي ديوان شعري به يادگار مانده كه متأسفانه نگارنده به آن دست نيافت.

برخي خسروي را اهل گناباد دانسته‌اند، آنچه ما ذكر كرديم به استناد منابع معرفي شده است كه به صراحت تولدش را در قاين دانسته‌اند.

مدارك:

1 –                     هفت اقليم، ج2، ص 331.

2 –     سفينه خوشگو، ص 236، نسخه خطي شماره 2655، كتابخانه مركزي دانشگاه تهران.

3 –                     3 – الذريعه، ج9، ق1، ص395.

4 –                     تاريخ نظم و نثر، سعيد نفيسي، ج1، ص425.

5 –                     بهارستان، ص 243/242.

6 –     طبقات اكبري، نوشته خواجه نظام الدين احمد بن محمد مقيم هروي، متوفاي 1003، چاپ بنگال 1935 ميلادي، نوشته 1002 قمري، ج2، ص125/126/226/506/507.

7 –     فرهنگ سخنوريان، ص191، و منابع ديگر يكه همين كتاب معرفي كرده.

8 –                     جنگ شماره 3400، كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، ص 398.

9 –                     شمع انجمنف ص139.

10 –                رياض الشعراء، برگ 131.

11 –    خيرالبيان، تأليف شاه حسين بن ملك، محمود سيستاني، برگ 265.

12 –                منتخب التواريخ قادري، تأليف سال 1004، ص227.

13 –                مرآت جهان نما، برگ 67.

14 –    شام غريبان، شفيق اورنگ آبادي، ص 92-93 كه وي نائيني ياد كرده.

فرهنگ سخنوران، ج اول، چاپ جديد، ص 310.


[1] – تفصيل جريان را در كتاب تاريخ قاين مطالعه فرمائيد.

Advertisements

About Mohsen Saeidzadeh

زندگی نامه سيّد محسن سعيدزاده،در سال 1337 خورشيدی برابر با 1377 قمری و1958 ميلادی در شهر قاين،از استان خراسان جنوبی (ايران)،متولّد شد. تحصيلات:ليسانس حقوق قضايی.اجتهاد،در تفسير قرآن و حديث،فقه و اصول الفقه.دارایِ گواهی علمی درجه عالی از 15 تن فقيهان،مراجع و مفسران قرآن و حديث حوزه علميه قم.نامِ برخی از اين پانزده نفر عبارت است از:آية الله محمد هادی معرفت مدرس فقه و تفسير قرآن.آية الله حرم پناهی،مدرس فقه و اصول. آية الله العظمی مدنی تبريزی،مرجع.آية الله العظمی علوی گرگانی،مرجع.آية الله لاجوردی فقيه مورخ و نسخه شناس ممتاز (کارشناس نسخه های خطی).آية الله سيد محّمد باقر ابطحی حديث شناس شهير.آية الله جزايری مدرس فقه، آية الله کاشانی،مدرس و محقق.آية الله ده سرخی مدرس و مفسر حديث. وی همچنين در رشته های ديگری تحصيل کرده است؛ که عبارت اند از: 1-ادبيات عرب، زبان عربی 2- منطق و فلسفه 3- تاريخ وادبيات فارسی 4- رجال و درايه 5-کلام شيعی از سال1363 در مطبوعات ايران می نويسد.رسانه هايی که حاوی مقالات اويند روزنامه اطلاعات سال 1363 تا 1364.هفته نامه منشور برادری همين تاريخ.ماهنامه پيام زن1375-1370.ماهنامه زنان از سال 1371 ،ماهنامه صنايع بهداشتی و آرايشی (سه شماره)، هفته نامه ناظر سال 1373 تا 1376.جامعه سالم شماره اسفند 1375 و ارديبهشت 1376.و.. هم چنين در روزنامه کيهان،همشهری،ابرار،مفيدنامه (ويژه نامه هزاره شيخ مفيد) و.. مقالاتی از او به چاپ رسيده است.کارنامه مطبوعاتی وی جداگانه تهيه وتدوين گرديده است او به زبان عربی آشنايی دارد (به عربی می نويسد،ترجمه می کند و سخن می گويد) در موضوعات زير آثاری تهيه نموده است: 1-شهرنامه نگاری (تاريخ شهر های ايران، دائرة المعارف بزرگ قاين) 2-تاريخ اسلام 3-فقه 4-حقوق 5-کلام شيعی 6-حديث شناسی 7-تفسير قرآن ( وآيات مربوط به زنان) 8-اصول الفقه (مبانی استنباط) 9- ادبيات فارسی 10- عرفان .او مبانی فقهی را مورد بازنگری قرار داده و ديدگاههای موجود را متحول نموده است.بر اساس ديدگاههای جديد،محصولات فقه مدرن همه برابر و مساوی است و تبعيض جنسيتی در آن راه ندارد. استفاده از فقه و علوم انسانی،نوعی نگاه: 1-نگاه من اجتماعی بود به اين معنی که من فقه را به عنوان وسيله و ابزاری جهت رفع مشکل مردم به کار می بردم.از نگاه من فقيه نمی توانست نگاه فقهی خود را بدون توجه به زمان و مکان زندگی اش،ابراز دارد .زيراکه ديدگاه های اجتماعی فقيه بايد با ديدگاههای فقهی اوهمخوانی داشته باشد.به عنوان مثال وقتی فقيه عملاً حاضر نيست دختر 9 ساله ای را بالغ بداند و نگاه اجتماعی او مثل نگاه ساير مردم است و او نيز از معامله با دختر 10،9 ساله امتناع دارد،نبايد فتوا به بلوغِ دختر 9 ساله بدهد.فقيه بايد اولين کسی باشد که به فتوای خود عمل ميکند. نحست او بايد برای خودش فتوا بدهد، وبعد، برای مردم. 2-من به علوم انسانی از منظر تجربه و رؤيت می نگرم و به قول حضرت علی (ع) خدای نديده را نمی پرستم در فقه نيز دنبال چنين خطی بودم.هر چه برای جامعه ما جواب ندهد آن را نمی توانم به پای دين بنويسم و به خدا منسوب کنم. 3-موضوع و محور بحث های من حقوق انسانها بوده است،بدون آنکه پديده هايی چون دين را دخالت دهم.من وقتی از قضاوت زنان بحث کردم اصلاً شرطی به جز دانش و توانايی قضاوت،ذکر نکردم. 4-برابری زن و مرد و نفی تبعيض و خشونت نسبت به زنان،اصل ديگری بود که در تمام مقاله ها و کتابهای من پايه و مبنا قرار داشته است. خانواده،درس،روزنامه در يک خانواده مذهبی اما،روشنفکر و آزادی خواه رشد کردم .پدر و مادرم هر دو از طرفداران مرحوم دکتر مصدق بودند و هميشه در خانه ما سخن او مطرح بود. چراغ خانه ما هر روز صبح به يادخدا با برنامه کاری مشخص و تلاوت قرآن،روشن می شد و در شب های زمستان گاهی داستان اسکندر و حيدربيگ و..رااز زبان پدر می شنيديم و روزها اشعار فايز و باباطاهر را از زبان مادرم.مادرم گرچه بی سواد اما زنی خوش ذوق و ادب دوست بود.درک اجتماعی بسيار تيز و قدرتمندی داشت. پدرم چون خودش در مسلک طلاب زيسته بود با درس خواندنم در حوزه موافق نبود واز صنف روحانیت بد میگفت.ولی پدربزرگم از ولايت خود به سودِ من بهره گرفت و مرا به دست عالم شهر و رئيس حوزه علميه قاين سپرد. دو نوبت مرا از مدرسه اخراج کردند.يکنوبت چون زی طلبگی را رعايت نمی کردم و از کلاه و لباسی استفاده می کردم که در ميان طلاب رسم نبود و خلاف عرف شمرده می شد و بار ديگر چون نمی توانستم درسم را ياد بگيرم در اين مدت به کفشدوزی و روزنامه فروشی روی آوردم.( و از همين تاريخ تا کنون ارتباط دايمی خود را با جرايد حفظ کرده ام جرايد را هيچ دوره ای از ياد نبردم) بعد از آن يکی از دوستانم به حوزه آمد و استاد به خاطر او درسها را از اول شروع کرد. من نيز با اينکه کتاب درسی آنروزگار حوزه (نصاب الصبيان) و قدری از جامع المقدمات را خوانده بودم، با او از اول شروع کردم [9-1348] اين بار جدی و با حوصله بيشتر. سال2-1351 خورشيدی در مشهد درس خواندم.محضر استاد شهير شيخ محمد تقی اديب نيشابوری را درک و مدت کوتاهی باب رابع مغنی را نزد وی خواندم.شخصی که وی را دکتر حسينی ميگفتند (وهمان سيد علی اندرزگو بود) دراين درس حاضر می شد، وبرای من چهره جالبی داشت .وی به رنگ لباس ام که زرد روشن بود، و به پيراهن يقه دارم اعتراض کرد وگفت طلبه نبايد اين جوری لباس بپوشد. هم چنين استادی خصوصی داشتيم به نام آقای علوی اهل گناباد و تحصيل کرده نجف اشرف آقای اندرزگو اينجا هم می آمد و با او دوست بود. دوستان درس ما در اين دوره آقای حميد دانشمند،آقای نجفی فرزند يکی از روحانيون تهران ،آقای عادلی از طلاب حسین آباد بيرجند و شخص ديگری به نام آقای معصومی اهل تربت حيدريه و آقای عدالتيان از مشهد، بودند.بخشی از جامع المقدمات،حاشيه ملا عبدالله و سيوطی را نزد آقای علوی خواندم و دوباره به قاين بازگشتم. سال7-1355 در حوزه علميه قم نزد اساتيد مشهور حوزه درس خوانده ام.نام اساتيد من به ترتيبی که در خاطر دارم ( و تقريباً ترتيب حضور من در درسهای آنان است) ،عبارت اند از :آقای باقری اصفهانی، لمعتين در مسجد عشق علی؛ آقای محی الدين فاضل هرندی(که اوائل سالِ1385 درگذشت) رسائل جديده درمسجد امام حسن؛ آقای سيد فتّاح هاشمی تبريزی،رسائل جديده در مقبره پروين اعتصامی ودومقبره ديگر واقع در صحن اتابکی؛ آقای..ستوده،مکاسب شيخ انصاری،دو درس:مکاسب محرمه و بيع، در مسجد امام حسن؛ آقای اشراقی داماد آیت الله خمينی، مکاسب، در مدرسه امام صادق؛آقای آية الله محمد هادی معرفت،تفسير قرآن، در مدرسه امام صادق ومدرسه عالی؛ آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنکرانی، درس خارج اصول درحسينيه آقای آية الله نجفی مرعشی؛ آية الله ناصر مکارم شيرازی درمسجد اعظم، درس خارج اصول؛و شب های پنج شنبه عقايد و معارف درمدرسه اميرالمؤمنين (ع) که خودش ساخته بود. آيةاللّه جعفر سبحانی درمحل دار التبليغ اسلامی، مربوط به آية اللّه سيّد کاظم شريعتمداری، ودر مسجد فاطميه مشهور به مسجد خانم واقع در گذر خان، درس عقايد و معارف اسلامی، ونکاح وطلاق؛ استاد مرتضی مطهری درحسينيه ارک: بينش اسلامی،جامعه و تاريخ؛آقای اسدالله بيات بداية الحکمه در مقبره شيخان.دکتر احمد بهشتی اهل فسا، منظومه سبزواری،زير گنبد مسجد اعظم. کتاب و روزنامه سال1350 يا 1351 يک جلد مجله تهيه کرده بودم و مطالب گوناگونی با اسم های مستعار در آن گنجانيده و اسم آن را به عربی «صبّی ما» يا «کودک گمنام» گذاشته بودم.خواننده اين مجله فقط خواهرم بود! در سال1352 کتابی نوشتم که همش رونويسی و اقتباس از کتابهای قصّه و کشکول ها بود. تصميم گرفتم آنرا چاپ کنم؛ به يکی از دوستان خود (آقای محمد حسين پژوهنده،نويسنده و محقق برجسته خراسانی) به لحاظ آنکه از من بزرگتر و آشنا به مسائل نويسندگی و نشر بود، مراجعه کردم و گفتم قصد دارم اين کتاب را چاپ کنم و نمی دانم چه اسمی برای آن انتخاب کنم!او کتاب را از من گرفت و همانطور که رسم و عادت او بود و پوست لب پائين خود را می کند،به محتوا ی کتاب خيره شده بود.بعد لبخند زد و قلم را درآورد و روی جلد آن نوشت «با اسلام بهتر آشنا شويم!» کتاب را برای دوستی ديگر که زودتر از من به حوزه مشهد رفته بود فرستادم و گفتم که اين کتاب را ببر به آقای ..ناشر انتشارات ندای اسلام بده تاچاپ کند؛ وقتی که چاپ شد چند نسخه برای خودت بردار.آن دوست به سفارش من،کتاب را به ناشرياد شده نشان داده بود امّا، ناشر با او بدخلقی کرده ،وی را حسابی عصبانی ساخته بود.کتاب را با نامه ای پر از طعنه و تنبک وجک جفنگ بازگردانيد. آن دوست،تا مدت ها مرا مورد تمسخر قرار می داد. تا آنکه مجبور شدم نامه های ارسالی خود را (که درباره کتاب ياد شده به وی نوشته بودم) از او خريداری کنم و از شّر بازخوانی نامه و خنديدن طلّاب در امان باشم! يادی از دوره تحصيل در سال 1369 به منظور فهرست برداری از نسخه های خطی کتابخانه مدرسه جعفريه قاين(حوزه علوم دينی) به قاين مسافرت کردم.در کتابخانه چشم من به دفتر ثبت کتابهای امانی افتاد و به فهرستی از کتاب های جورواجوری برخوردم که در سالهای 1351 تا 1354 به امانت گرفته بودم.اينک برای مزيد فايده نام تعدادی از آنها را(تحت عنوان: چه کتابهايی می خواندم) می آورم آنچه آوردم عين ثبت دفتر بود،از مؤلف کتاب و موضوع آن و ساير مندرجات شناسنامه کتابهاخبری نبود! نکته جالب توجه آن است که کتابخانه در ايام نوروز تعطيل نبوده و اين تاريخ ها،سنّت ديرين حوزه ها را نشان می دهد،سنتی که برگزاری نوروز را موافق اسلام نمی بيند. نخستين کتابهايی که خريده ام! به غير از کتابهای حوزوی نخستين کتابهايی که خريده ام و هنوز تعدادی از آنها را با تاريخ خريد در دست دارم عبارتند از: 1-راه طی شده،مهندس بازرگان 1352 مشهد از کتاب فروشی اسلامی 2-طهارت،مهندس بازرگان 1352 مشهد از کتاب فروشی اسلامی 3-نظام حقوق زن در اسلام مرتضی مطهری 1353 4-مسأله حجاب مرتضی مطهری 1354 *چه کتابهايی می خواندم دفتر کتابخانه مدرسه جعفريه قاين را که سال1349 خورشيدی توسط آية الله قهستانی تأسيس شد،نگاه کردم در ميانه سالهای 4-1351 اين کتابها را به امانت گرفته بودم. نوای مهر و سبک شعر ( جنگ شعر) 14/9/1351 ارشاد شيخ مفيد 3/1/1352 کشف المراد ارديبهشت 52 لغت عربی به فارسی 20/2/1352 ج سوم،راهنمای سعادت 10/2/1352 ج 4،" " " " " " " 28/6/1352 و 30/3/1352 انسان و جهان 1/4/1353 رنگارنگ 14/7/1353 پيغمبر و ياران* نمی دانند چرا؟ 2/8/1353 شگفتيهای آفرينش 18/9/1353 دو جلد دائرة المعارف 26/9/1353 فرهنگ عميد 14/10/1353 نمونه معارف اسلام 14/12/1353 سوگند مقدس 12/12/1353 عدالت اجتماعی در اسلام 12/12/1353 قصه های استاد 1/1/1354 جامعه اسرائيل* صمد جاودانه شد* 9/1/1354 پسرک لبو فروش* گفتار ماه جلد اول 12/1/1354 پرتويی از قرآن 15/12/1354 اسلام و هيأت 17/12/1354 سلافة العصر 1/12/1354 تفسير رازی 7/12/1354 اصول کافی ج2 8/11/1354 اصول کافی جلد 3 14/11/1354 ارزيابی ارزشها 10/7/1354 سه تار 11/6/1354 فاجعه تمدن و رسالت اسلام 21/1/1354 بانوی کربلا 8/6/1354 سالنامه معارف جعفری 7 2/4/1354 *باورهای دوباره در پاره ای از عقايد دست سوم که به اصول دین وضرورت مذهب ربطی نداشت ولی عوام آنرا مهمتر میپنداشت،وتوسط روحانیون کم سواد تبلیغ میشد؛ و بسياری از فروع فقهی و شمار کثيری از مضمون های رواياتِ عامه پسند شک کردم و حتی درباره اش مقاله نوشتم و بعد يکی يکی را دوباره مورد تأمل قرار دادم و به آنها ايمان آوردم و اکنون هر چه می گويم يا می نويسم از روی اتقان و ايمان تمامِ من، نسبت به آنها است. باورهای اوليه ام همه آموختنی از محيط،پدر و مادر و يکدست تعبدی بود.باورهای دوباره اما همه بر پايه تحقيق و پژوهش استوار شد ورنگ عقلی گرفت.ومن حالا دين را تجربی باور کرده ام. *شغل‌ ها شغل ها برايم هدف نبودند،طعمه نبودند،ابزار امرار معاش بودند.بر همين اساس شغل های مختلفی را قبول كردم.از مدير كلي گرفته تا باربری با وانت،عملگی ساختمان،سرايداری و نگهبانی و ... . من می خواستم زنده بمانم تا فكر كنم و بنويسم و با جهل و هوای نفس‌ام مخالفت كنم.من به حدّاقل زندگی اكتفا كردم و قناعت ورزی دنيوی را پلی برای ثروت اندوزی اخروی (معنوی) قرار دادم. انتخاب اين شغل ها، بر پايه توصيه های دينی صورت پذيرفت.از بالا به پائين و پله به پله.به توصيه پيشوای بر حق خويش عمل کردم. امام جعفر صادق گفت: «من لم يستحی من طلب المعاش خفّت مؤنته و نعم اهله» هر کس در راه تحصيل هزينه زندگی،به آفت شرم گرفتار نشود،راه تحصيل هزينه زندگی بر او سبک می شود و خانواده او به آسايش می افتند.(1) -------------------------------------- (1):وسائل الشيعه ج 11 ص 191 چاپ تهران (باب 20 از ابواب جهاد النفس شماره 5 مسلسل 20389) انتخاب کارهای سخت *با اين همه تجربه و حالا بعد از 47 سالگی(زمان نگارش این بیوگرافی) بازهم کارهای سخت را انتخاب می کنم و خودم را به زحمت می اندازم، طبع من اين است.صبوری و تحمل رنجی که در ذات ام نهفته است، خود به خود مرا به انتخاب گزينه های صعب تر می کشاند. *در کارگاه خانگی روزهای 13 و 14 مهرماه 1383 در کارگاه خانگی خود سه هزار گيره لباس زدم از قرار هر گيره.. با همسايه،آقای محسن مهرابی(متولد2/6/1338) روز12/7/1383 کارگاه ايجاد کرديم .حالاموقتاً کار از بيرون قبول ميکنيم تا زمانی که کار خود ايشان(توليد چراغ راهنمای نيسان) آماده شود.اولين کاری که ارجاع شد،توليد3750 گيره لباس بود برای يک توليدی لباس به نام مُدِ برتر! اين دو روز خيلی حال کردم،صفا داشت.دلم می خواهد بازهم کارهايی از اين دست را قبول کنم. بساط کتاب فروشی در پياده روی خيابان انقلاب ساعت 30/8 روز دوشنبه10/12/83 برای دومين بار عازم ميدان انقلاب هستم تا تعداد ده جلد کتاب را در کنار پياده رو به فروش برسانم.همه جا را انداز و ورانداز می کنم و به ساختمان رزمندگان اسلام می رسم از کتاب فروشی موسسه فرهنگی رزمندگان اسلام اجازه می گيرم که در دالانک درب شرقی ساختمان که قفل است، بساط کنم؛با خوشرويی اجازه می دهد و می گويد برو حال کن حاج آقا! حدود دو ساعت آنجا بساط کردم، مشتری پيدا نشد.مأمور شهرداری از من خواست که کتابها را جمع کنم او با عجله و تندی به سوی من آمد و کتاب مارکس و مارکسيسم را برداشت و تندی آنرا بر زمين انداخت و به من گفت فوری جمع کن حاج آقا! گفتم چشم و جمع کردم و به خانه آمدم.صبح که دوباره می رفتم بساط ام را پهن کنم به علی و مهرناز گفتم چشمم امروز آب نمی خورد ولی من می روم. *هيچ اتفاقی نيفتاد! از متروی ميرداماد پياده شدم،مسيرم به سمت صادقيه است.از پله ها كه بالا مي آمدم احساس كردم با يك آشنا مواجه مي شوم.چهره يك مرد روحاني ملبس را ديدم،ترديد داشتم،براي نظاره بيشتر به صندليهای سمت چپ رفتم،خودش بود.حجه الاسلام و المسلمين محمدی از استان لرستان كه چهار دوره نماينده سلسله و دلفان بود.من با وی در معاونت قضايی قوه قضائيه آشنا شده بودم،سال 1376 موقعی كه بخش تحقيقات و پژوهش های قوّه قضائيه راه اندازی شد.آقای محمدی اولين مدير آنجا و من از پژوهشگران ايشان بودم. سلام و حال و احوال كردم،با اين قيافه جديد (موهای بلند بر شانه افكنده و ريش خيلي دراز) مرا نشناخت خود را معرفی كردم،احترام كرد.به مجرّد اينكه مرا ديد با بيانِ يک مقدمه كوتاه ،گفت: خوش نباشد از تو شمشير آختن بل كه خوش باشد سپر انداختن رو سپر می باش و شمشيری مكن در نبرد روبهان شيری مكن! خوب سپر انداختی! و چند بار اين جمله را تكرار كرد و گفت:من هم خودم را بازنشسته كردم! آقاي محمدی هم به صادقيه می رفت،در قطار كنار هم نشستيم و او سخن می گفت.در ايستگاه صادقيه،موقع خداحافظي دستم را گرفت و به گوشه ای برد و گفت:آقا سيّد محسن،هيچ اتفاقی نيفتاده! قرص و محكم باش! تو الحمدلله يك نويسنده ای اهل فكر و قلم،اصلاً نگران نباش،هيچ اتفاقی نيفتاده! آقاي محمدی اين تكيه كلام‌ اخيرش را از داستان اعثم كوفی برداشت كرده بود.وی داستان اعثم كوفی را (خلاصه)چنين نقل كرد كه: در دوره متوكّل عباسی مرد بسيار ثروتمندی در نزديكی كوفه زندگی می كرد.او دارای گوسفندان و شتران و باغ و مزرعه انبوه و گسترده ای بود،فرزند و اهل و عيال و خانواده اش،همه دور او جمع بودند.روزی در منزل خود نشسته و به دره سر سبز و خرم خود می نگريست،ابر تيره ای بر بلندای كوه ديد،از فرزندان خواست كسی برود و خبرش را بياورد كه آيا اين ابر باردار بار خود را كجا می ريزد؟ كسی نرفت.او با نوه كوچكش از خانه خارج شد. از كنار دره و از ميان سبزه ها و درختان می گذشت،ناگهان متوجه شد سيلی خروشان از بالای دره فرو می آيد خود را به كناری كشيد،اين سيل در چند دقيقه تمام ملك و منزلش را با همه ساكنان و گوسفندان و شترانش را برد! وقتی او به دنبالش نگاه كرد هيچ چيزی جز يك شتر نديد.نوه را بر زمين گذاشت تا شتر را بياورد و با شتر به كوفه برود.وقتی برگشت ديد كه گرگ نوه را كشته است،خواست بر شتر سوار شود، شتر او را بر زمين كوبيد،سرش شكست و يك چشم اش هم كور شد.اكنون روی زمين مي نشينددقايقی بعد متوجه ورود يك گروه اسب سوار می شود.آنان كارگزاران خليفه بودند،آمدند و او را شناختند،دلشان سوخت و وی را پيش متوكل بردند.متوكل او را دلداری داد ولی او گفت:ای متوكل! هيچ اتفاقی نيفتاده! مزرعه را خودم ايجاد كردم،گوسفند و شتران از زحمت من بدست آمد،فرزندان و نوه ها همه متعلق به خودم بودند،همه اينها رفتند اما من هستم،هيچ اتفاقی نيفتاده اعثم سر جای خود هست! شنبه 16/3/83 انديشه های تحول فقهی از کجا؟ محصول کارِ فقهی و ابتکاری خودم را درباره رفرم فقهی و تحول در آن از اول سال 1368 به يادگار دارم .اين اتفاق وقتی رخ داده است، که من درسهای خارج فقه واصول حوزه علوم دين در شهر قم را به حدّ لازم فراگرفته بودم.اين مسأله را در کتاب بزرگان قاين جلد اول که سال 1369 چاپ شده نشان داده ام.6/6/1381 *نويسندگی،سبک و سياق سبک و سياق نويسنده،در روند رو به رشد خود از اقتباس و تقليد گذشت وبه قله بلند تحقيق و ابتکار رسيد.چنانکه در نوشته های اين نويسنده به اموری برمی خوريد که يا بی سابقه است و يابه ندرت کم سابقه است.اين امور را ذيلاً توضيح می دهم: 1-ترجمه ساده،روشن و عصری از متون عربی با بيان کوتاه 2-واگشايی گره های زنجيره سخن (بازکردن سفسطه ها) که کارِ هر کسی نيست.نويسنده قادر شده بود گره های سخنان و نوشته های سفسطه گران را باز کند. 3-تأويل قرآن و روايات،يعنی نفوذ از ظاهر به باطن آنها و واشکافتن متن های مقدس و درآوردن گنج های پنهان و لايه های ناديدنی آن. 4-انتخاب مثال ها،داستان ها و شعرهای مناسب برای نوشته ها و انتخاب نام،عنوان و تيترهايی که هم جذاب اند و هم به مثابه عکسِ فشرده از همه مطلب آگاهی میدهند . 5-اجتماعی نشان دادن مفاهيم والا و ارزشمندی که تا کنون آنها را فقط فردی (شخصی) و اخلاقی نشان داده بودند.و در واقع پرده برداشتن از روی حقايق پوشانده شده ای که مانند پوستين وارونه به تنِ جامعه اسلامی مضحکشده بود! 6-توجه دادن خواننده و شنونده به بخشهای کتمان شده دين اسلام و پرهيز دادن آنان از ريا و تظاهر. 7-سازگار نشان دادن آموزه های دينی با آموزه های علمی و تجربی بشری و تلاش برای معرفی اساسِ تعاليم دينی و اصول آنها. 8-خوشبين کردن مردم و اميدوار کردن آنان به دين و مأيوس کردن منافقان و رياکاران و روکردن دست شياطينی که در پوستين اسلام،مانند شپش به خوردن آن مشغول بودند. *سبک نگارنده تجربه و افق وسيع ديدگاه فکری ام به من آموخت که در نگارش سبک خاصی پيدا کنم. 1-من مذهبی بودم ولی فرا مذهبی می نوشتم و مخاطبان خودم را همه مردم و بدون توجه به مذهب قرار می دادم و من شيعه بودم ولی همه مسلمانان را مخاطب خود می ديدم 2-من ايرانی بودم ولی برای همه مردم دنيا حرف می زدم،يعنی مخاطبان خودم را در خارج از کشورم نيز،مّد نظر قرار می دادم 3-من در دوره خاصی از زمان می نوشتم (آخر قرن بيست و اوائل قرن بيست و يکم ميلادی،آغاز قرن پانزدهم هجری قمری..) ولی برای زمان های آينده نيز حرف زده ام.گمانم اين بوده که کتابم می ماند و برای آيندگان بيشتر حرف دارم. حتی به اين فکر افتادم که فقط برای مخاطبان قرن آينده کتاب ها و نوشته هايم ،پاورقی بدهم و اصطلاحات عصر خودم را شرح کنم که محتاج مراجعه به مصادرديگر نباشند. *تابلوها؛ پر رنگ ميشود از دوره نوجوانی و آغاز تحصيل در حوزه علميه قاين،تابلوهای زيبايی جلوی چشمان ام،خودنمايی می کرد.در جاده های پر پيچ و خم زندگی،بيشتر اوقات چشم ام به اين تابلوها می خورد ؛اين تابلوها کم کم پررنگ می شدند،اين بالندگی، تا بعد از چهل سالگی که معنا و مفهوم آنها را_به درستی_ دريافت کردم، ادامه داشت.حالا برای اطلاع شما به تعدادی از اين تابلوها اشاره می کنم: 1-تيغ تيزی گر به دستت داد چرخ روزگار هر چه می خواهی ببر،اما مبر نان کسی(1) اين شعر روی سپر کاميونت شورلت مرحوم سيد محمد ايوبی نوشته شده بود و من سالهای6-1345 آنرا حفظ کردم 2-اگر لذت ترک لذت بدانی دگر لذت نفس لذت ندانی(2) تابلوی ديگری که از همان نوجوانی جلوی ديدگان ام بود، همين بيت بود .يکی از طلبه های علوم دينی برای تمرين منبر می خواند و من حفظ کردم.او به تقليد از..می گفت: اگر لذّت ترکِ لذّت بدانی دگر لذّت نفس لذّت ندانی و من اين دستور شيرين را -حتی المقدور- به ويژه درباره لذّتِ خوردن و آشاميدن، به اجرا در آوردم و حال کردم. حدود سال2-1351 3-جمله کوتاه موتوا قبل ان تموتوا(3) که اين سخن زيبا را دوست ديگرم جناب آقای سيد احمد مرتضوی مقدم قاينی زياد تکرار می کرد،حدود سال های 3-1352 4-و جمله زيبای ديگری از همان دوست:حاسبوا قبل ان تحاسبوا(4) 5-جمله ای که سال 1349 در اول جامع المقدمات خوانده ام:اول العلم معرفة الجبّار و آخر العلم تفويض الامر اليه (5) 6-حسنات الابرار سيئات المقربين(6) اين جمله را از استادم مرحوم حجة الاسلام و المسلمين سيد محمد علی فقيه قاينی به يادگار دارم.سالهای4-1353.استاد، اين جمله را زياد تکرار می کرد و برای تفسيرش از من و آقا.. و آقا شيخ علی رجب پور کمک می خواست.معلوم بود که درين مورد مطالعه هم کرده بود ولی نمی توانست معنی آنرا بفهمد من اين جمله را به خاطر سپردم و الحمدلله معنايش را فهميدم. کلامِ شيعی اين قاعده را از عرفان به اين سو می آورد تا برای پيروان خود،روايت های متضاد عصمت و علم امام را توجيه کند.در حالی که اين قاعده در کلام بی ريخت و بی معنا می شود.قاعده ياد شده يک قاعده عرفانی است و فقط در عرفان کاربرد دارد. . 3-رفتار کريمانه می گويند کوه به کوه نمی رسد ولی آدم به آدم می رسد.درست همين طور است که می گويند.اردی بهشت1362 به عنوان رئيس کيفری يک استان کرمانشاه (دادگاه جنايی) تعيين و عازم اين شهر شدم،پس از چند روز اقامت در کرمانشاه،قصد عزيمت به قم داشتم.به ميدان آزادی کرمانشاه رفتم،اتوبوس به مقصد قم نبود،سواری ها نيز همه به تهران می رفتند.مردی بلند قامت و ميانسال به من گفت قم می برمت،سوار شدم،به ساوه که رسيديم راه قم و تهران از هم جدا می شد.اوکه به غير از من چند نفر مسافر تهران سوار کرده بود،و حالا سخت اش بود 150 کيلومتر راه خودرا طولانی کند.به همين خاطر مرا در کمربندی ساوه پياده کرد و رفتار کلامی خشنی از خود بروز داد.به شهر ساوه رفتم و از آنجا به قم.چيزی نگذشت اين مرد تصادف کرد و پرونده اش به شعبه من آمد،او را که ديدم گفتم يادت هست مرا در بيابان ساوه پياده کردی؟بيچاره حسابی ترسيده بود! من امّا اصلاً به رفتار سابق او توجه نکردم و حکم خود را کاملاً قانونی و با ملاحظه تخفيف،صادر کردم. *کيفيت آموزش همه نااميد بودند،به جز خودم.اساتيد من در حوزه علميه قاين،ناظم مدرسه و دوستان و هم کلاسان (هم مباحثه ای هايم) هيچ يک باور نداشتند که من قادر شوم دروس حوزه قديم (تعاليم سازمان صنفی روحانيت مسلمانان شيعه ايرانی) را ياد بگيرم.بارها اساتيدم گفتند:همه اين طلّاب، چيزی می فهمند و به جايی می رسند،به غير از اين! و چندبار مرا از مدرسه اخراج کردند.پشت کار و حس کنجکاوی مرا به مدرسه بر می گرداند.آخرين بار که اخراج شدم، مرحوم آية الله سيد معصوم قهستانی رئيس حوزه از من شفاعت کرد.او با پدربزرگ من نسبت فاميلی نزديک داشت،سفارش شده بودم،يا به احترام اين نسبت،مورد لطف آية الله قرار گرفتم.با اين حمايت به راه افتادم.گمان کنم که او درد مرا فهميده و لحظاتی درباره من انديشيده و متوجه شده بود که من با سايرين فرق دارم.آنها حفظ می کنند و من می خواهم بفهمم! واقعاً همين طور بود،من می خواستم بدانم چه می گويند و چرا می گويند واين همه «قيل وقال1 »به چه دردی می خورد؟من قادر نمی شدم جملات نامفهوم را مثل ساير طلبه ها حفظ کنم، تا مطلبی را نمی فهميدم (ولو فهم سطحی)حفظ ام نمی شد. ___________________ 1-«قيل» نظريه ای که نظر پرداز آن معرفی نمی شود. و«قال» نظر گوينده ای که شناخته شده، است. کارهای ابتکاری محتوا را فدای خصلت های شخص خودم کرده ام.من می توانم به عنوان اولين.. تئوريهايی به دست دهم و منتشر کنم اما صبر می کنم تا پخته شود ويک نفر ديگر وارد ميدان گردد.از او درس بگيرم و نوشته ام را کامل کنم و به عيب کارم پی ببرم. هم اکنون نوشته های بسياری دارم که آماده چاپ است ولی به فکر عنوان کردنِ خودم نيستم،به فکر فربه کردن انديشه هايم هستم.30/1/1376

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: